Rolnictwo precyzyjne

Masz duży areał? Warto inwestować w rolnictwo precyzyjne

Terminem “rolnictwo precyzyjne” określa się sposób zarządzania gospodarstwem rolnym w oparciu o nowoczesny sprzęt pozwalający między innymi na: precyzyjne dawkowanie materiału siewnego, nawozów i środków ochrony roślin oraz na dokładne sterowanie maszynami rolniczymi.
Rolnictwo precyzyjne aktualnie dotyczy głównie produkcji roślinnej. Hasło, które dobrze opisuje te wszystkie działania to “Wysokie plony i wysoka jakość przy niskim koszcie produkcji i niskim skażeniu środowiska. ”
Ten nowoczesny system opiera się na wykorzystywaniu osiągnięć z dziedziny komputeryzacji i informatyki w celu pozyskiwania i przetwarzania danych, dotyczących dostępnej wiedzy o prowadzonym gospodarstwie oraz uzyskiwanych z niego dochodach.

Zakres analizy

Wiedza o polu dotyczyć będzie przede wszystkim jego położenia, kształtu oraz jakości gleby na jego powierzchni, w tym warunków wodnych. Do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania tych danych służą specjalnie opracowane w tym celu programomy i urządzenia. Niektóre z urządzeń wykorzystywanych do gromadzenia danych mogą być również używane w zarządzaniu pracami na polach. Zalicza się do nich systemy monitorujące i nawigacji. Systemy te dostępne są w postaci rozwiązań różniących się stopniem zaawansowania pod względem zainstalowanego oprogramowania, obsługi oraz kosztów zakupu.  Wprowadzenie do użycia  automatycznych rozwiązań oraz opracowanie łatwej ich obsługi możliwe jest dzięki usługom satelitarnej komunikacji, głównie systemów na których opiera się pozycjonowanie i nawigacja, znanych powszechnie jako GPS i GLONASS. To zewnętrzna część systemu służącego nowoczesnej obsłudze gospodarstwa. Częścią wewnętrzną będą natomiast wszystkie urządzenia i programy do:

  • mapowania pól, określania jakości gleby na poszczególnych polach oraz warunków wodnych;
  • projektowania systemów nawadniania oraz niwelacji terenu;
  • projektowania, monitorowania oraz korekcji torów przejazdu poszczególnych maszyn oraz wykorzystania ich w konkretnych zadaniach polowych;
  • pilotowania maszyn i urządzeń, czyli do bezpośredniego kierowania ruchem i zadaniami maszyn pracujących na polu, w sprzężeniu z systemem kierowniczym tych maszyn;
  • pozyskiwania, przekazywania, gromadzenia oraz analizy danych potrzebnych do sporządzania planów zasiewów oraz przeprowadzenia innych ważnych, a sterowanych automatycznie prac polowych.

Właściwy dobór systemu

Dobranie zakresu działania systemu oraz niezbędnego do wykonania prac sprzętu poprzedza analizy potrzeb, a determinować je będą indywidualne warunki danego gospodarstwa, aktualny plan rozwoju, jak również możliwości finansowe. Nie ulega wątpliwości, że przy dzisiejszym technologicznym zaawansowaniu systemów zarządzania oraz wysokim kosztom produkcji, rolnictwo precyzyjne jest przyszłością każdego dużego gospodarstwa. Przemawia za tym fakt, że zastosowanie nowoczesnych rozwiązań systemowych pozwala zmaksymalizować plony przy wdrożeniu optymalnego wykorzystania istniejących warunków jakościowych gleby oraz jej zasobności w wodę. Umożliwia też poczynienie znacznych oszczędności w zbędnie ponoszonych kosztach, odciążając przy tym ludzi zaangażowanych osobiście w poszczególne prace.

Czytaj więcej na stronie wikipedia
Wejdź na stronę kontakt