Pomoc suszowa – jakie stawki i od kiedy ruszy nabór wniosków?

Zaskoczyły Cię nagłe szkody, które zostały spowodowane długotrwałym okresem, kiedy to nie występowały opady atmosferyczne w naszym kraju? Susza to trudny czas dla wielu gospodarstw rolnych, ponieważ gleba pozostaje przesuszona, a rośliny oraz uprawy są w złej kondycji i nie nadają się do spożywania czy też późniejszego wykorzystania. Częste pożary, towarzyszące suszy, powodują wyniszczenie terenów rolnych, co przekłada się na rozwój całej gospodarki.
Z powodu suszy, która panowała w naszym kraju latem tego roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaoferowało swoją pomoc dla rolników i przekazało do wiedzy ogólnej stawki, które można uzyskać w ramach tejże pomocy suszowej. Planowany czas rozpoczęcia składania wniosków to początek października (okres trwania naboru wniosków to 3-31 października) bieżącego roku. Wszyscy poszkodowani zaistniałą w gospodarstwie trudnością powinni złożyć wniosek, w celu uzyskania wsparcia finansowego od państwa.
W 2019 roku stawki pomocy przedstawiają się w następujący sposób:
– za szkody, które wahają się od 30% do 70% konkretnej uprawy, i gdzie przebywały zwierzęta gospodarskie, otrzymamy 250 złotych na 1 ha wieloletnich użytków zielonych;
– za szkody, które obejmują minimum 70% konkretnej uprawy, bez wieloletnich użytków, gdzie zwierząt z danego gatunku – owce, kozy, konie bądź bydło – było mniej niż 0, 3 sztuki dużej, otrzymamy 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy;
– za szkody, które wahają się od 30% do 70% konkretnej uprawy, bez wieloletnich użytków zielonych, gdzie przebywały zwierzęta gospodarskie, otrzymamy 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy;
– za szkody, które wynoszą ponad 70% konkretnej uprawy, gdzie zwierząt z danego gatunku – owce, kozy, konie bądź bydło – było mniej niż 0, 3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej dostaniemy 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych.
Tak przedstawiają się pomoce finansowe, które są oferowane w ramach pomocy suszowej w 2019 roku. Stawki zbliżone są do roku ubiegłego, kiedy to susze również zniszczyły część upraw. Należy jednak pamiętać, że rolnicy, którzy nie posiadali ubezpieczenia dostać mogą mniej niż połowę proponowanej stawki za szkody. Ważne jest, że każdemu rolnikowi należy się pomoc, dlatego jeżeli komisja gminna oszacowała straty na minimum 30%, to taka osoba powinna złożyć wniosek i starać się o uzyskanie pomocy. Potwierdzeniem poniesionych strat będzie protokół sporządzony przez komisję gminną i podpisany przez wojewodę. Dotacje programowe dotyczą strat spowodowanych suszą, ale też: huraganem, gradem, nawalnym deszczem, wiosennymi przymrozkami lub powodzią.
Ta forma dotacji jest szczególnie istotna dla gospodarstw, które w swoich założeniach nastawione są na zwierzęta bądź produkcję roślin, w tym  zbóż.