Dotacje unijne dla rolnictwa

Dotacje unijne dla rolników są przeznaczane zasadniczo na modernizację wsi oraz infrastruktury wiejskiej, w tym gospodarstw rolnych, upraw, hodowli oraz zbiorów.
Wnioski może w zasadzie składać każdy rolnik. Jednak największe kwoty, nawet do stu tysięcy złotych, przyznawane są młodym ludziom, choć nie jest to normą.
W Polsce głównym źródłem finansowania wiejskiej infrastruktury jest PROW, czyli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aktualne programy i okresy składania wniosków dostępne są zawsze na stronie ARiMR (Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa).
Właściciele małych gospodarstw rolnych mogą liczyć na sześćdziesiąt tysięcy złotych. Jednak, zdaniem rolników, najważniejszy jest inny podpunkt działania programu. Chodzi o pieniądze, jakie mogą otrzymać w zależności od hodowli zwierząt, a stawki te są naprawdę bardzo zróżnicowane.
Jednak aby otrzymywać dotację unijną, należy przestrzegać ściśle określonych przepisów i do wypełnienia wniosku podchodzić z należytą starannością, ponieważ przeoczenie pewnych norm, może spowodować odmowę lub cofnięcie dotacji z Unii Europejskiej.
Przeszkodami mogą być na przykład inne prace dorywcze lub stałe. Trzeba też przypilnować opłacania swojego ubezpieczenia w KRUS. Młodych rolników, jako benificjentów programu, bardzo często dyskwalifikuje fakt, iż muszą mieć oni udokumentowane opłacanie składek rolniczego ubezpieczenia w KRUS.  Minimum określono na dwadzieścia cztery miesiące. Ten fakt powoduje, że wielu młodych rolników nie może wystąpić o przyznanie tego typu świadczeń. Brak udokumentowanego dwuletniego okresu ubezpieczenia w KRUS może skreślić wniosek. Jednakże wymagania, które należy spełnić powinno się sprawdzać przy każdorazowym uruchomieniu programu, ponieważ Ministerstwo Rolnictwa wprowadza dość znaczące zmiany przy każdym kolejnym naborze wniosków.
Następnym problemem jest czas przeznaczony na rozpatrywanie wniosków. Osoby składające wnioski muszą niestety okazać się cierpliwością. Urzędy na rozpatrzenie indywidualnego wniosku mają przeciętnie rok czasu, choć termin ten bywa elastyczny.
Ważną pomocą może też być konsultacja z fachowym doradcą, ponieważ do wniosku każdy rolnik musi stworzyć indywidualny biznesplan. W znaczącej mierze dobrze przygotowany biznesplan decyduje o przyznaniu środków unijnych.
Widać z tej krótkiej analizy, że pozyskiwanie środków z Unii Europejskiej bywa dość czasochłonne i nieco skomplikowane. Wymaga też sporego zaangażowania, co nie jest łatwe dla ludzi obciążonych codziennymi, typowo rolniczymi obowiązkami.